Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

Dorota i Sławek Winiarscy 2021-12-30

ODPOWIEDZIALNI ZA DDOR
DOROTA I SŁAWOMIR WINIARSCY

dor@wroclaw.oaza.pl

MIEJSCE SPOTKAŃ
Centrum Ruchu Archidiecezji Wrocławskiej

pl. ks. Stanisława Staszica 4
50-221 Wrocław
sala na dole

TERMINY SPOTKAŃ
g. 19.15
2022-10-12
2022-11-30
2023-02-08
2023-05-31

O DIAKONII
Coroczne organizowanie i przeprowadzanie oaz rekolekcyjnych różnego typu i stopnia jest zadaniem, które domaga się osobnej, wyspecjalizowanej diakonii, Diakonii Oaz Rekolekcyjnych. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych wyprzedza inne, gdyż oaza jest szczególnym charyzmatem ruchu, w niej jak w soczewce skupiają się problemy podejmowane przez pozostałe diakonie. Jej zadaniem jest organizowanie oaz, przygotowanie pomocy do ich przeprowadzenia. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych pracuje przez cały rok, myśląc o przygotowaniu oaz zimowych i letnich. Szczególnie zaś działa w trakcie trwania oaz: w diakoniach oaz wielkich oraz w diakoniach oaz średnich. To jest właśnie Diakonia Oaz Rekolekcyjnych” Ksiądz Franciszek Blachnicki, Carlsberg
Zadania DOR:

 • troska o rozwój rekolekcji w Ruchu Ś-Ż diecezji poprzez:
  • poszukiwanie, gromadzenie informacji nt. ośrodków rekolekcyjnych;
  • redagowanie i rozprowadzanie kart/formularzy zgłoszeniowych na rekolekcje;
  • gromadzenie i udostępnianie materiałów do prowadzenia oaz rekolekcyjnych;
  • organizowanie warsztatów / spotkań dla diakonii rekolekcyjnych
  • sporządzanie statystyk rekolekcji oazowych;
 • współpraca z Centralną Diakonią Oaz Rekolekcyjnych;
 • zajmowanie się dokumentacją zewnętrzną związaną z organizacją rekolekcji.
 • formacja i dzielenie się doświadczeniem w organizacji rekolekcji