Diecezjalna Diakonia Środków Finansowych

Odpowiedzialny

Wojciech Pietkiewicz 2022-07-12
Ekonom sekcji wrocławskiej stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie.

Spotkania

Diakonia finansowa ma nieco inną naturę niż pozostałe, jest raczej techniczna, w związku z tym nie ma żadnych spotkań.

O diakonii

Naszym zadaniem są sprawy finansowe Ruchu dla całej diecezji. Zbieramy składki od członków Stowarzyszenia oraz składki (dniówki) z Domowego Kościoła, organizujemy zbiórki, wpłaty zaliczek na rekolekcje oraz wypłacamy dofinansowania.

Instrukcja dokonywania wpłat

Stowarzyszenie Diakonii Ruchu Światło-Życie

Wszelkie wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie należy dokonywać w formie przelewu zgodnie z instrukcjami zawartymi poniżej.

Wpłaty należy kierować na konto:

25 1240 1574 1111 0010 9064 8325
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
ul. ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko n. Dunajcem

Bardzo ważne jest prawidłowe podawanie tytułów wpłaty. Dzięki temu przelewy mogą być analizowane automatycznie, co pozwala na sprawne księgowanie wpłat.

Składki członkowskie
 1. Składka wynosi 240 zł rocznie. Można ją zapłacić jednorazowo (termin do końca roku) lub w ratach (właściwie dowolnych, np. 20 zł miesięcznie).
 2. Jeżeli do Stowarzyszenia należą małżonkowie płacą 240 zł a nie 480 zł.
 3. Należy koniecznie podać specjalny tytuł przelewu, wg. wzoru:
  SKŁADKA IMIĘ NAZWISKO
  lub
  SKŁADKA IMIĘ ŻONY IMIĘ MĘŻA NAZWISKO
 4. Nie podajemy kwoty wpłaty ani daty za jaki okres jest dana składka. To jest BARDZO WAŻNE, ponieważ tytuły wpłat są przetwarzane przez system automatyczny, który w przypadku innego tytułu może nie rozpoznać takiej wpłaty.
Przykłady tytułów:
 • SKŁADKA JAN KOWALSKI
 • SKŁADKA ZOFIA KRZYSZTOF MAZUR

Wszelkie inne wpłaty należy najpierw skonsultować z ekonomem: finanse@wroclaw.oaza.pl.

Domowy Kościół

Wszelkie wpłaty na rzecz Domowego Kościoła należy dokonywać w formie przelewu zgodnie z instrukcjami zawartymi poniżej.

Wpłaty należy kierować na konto:

42 1240 1574 1111 0010 9064 8019
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
ul. ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko n. Dunajcem

Ponieważ przelewy są przetwarzane przez system informatyczny wymagane jest, aby:

 1. Każda opłata była realizowana osobnym przelewem. Tzn. osobno składki, osobno opłaty za dany nr listu (nie przelewamy zbiorczo za kilka numerów, każdy numer osobno) itp.
 2. Każdy opłata miał dokładnie taki tytuł przelewu jaki podany jest w instrukcji.
Rodzaj przelewu Wzór tytułu przelewu
Opłata za List Domowego Kościoła

R NAZWA-REJONU LDK NUMER-LISTU


Uwagi:

 1. Opłaty za listy są realizowane tylko przez rejony (nie indywidualnie).
 2. Opłata za każdy nr listów powinna być robiona osobnym przelewem. Nie wysyłamy opłaty zbiorczej za kilka numerów listu.
Składka Domowego Kościoła (dniówki)

R NAZWA-REJONU SKŁADKA


Uwagi:

 1. Wpłaty składek są realizowane tylko przez rejony (nie indywidualnie).
 2. Proszę nie umieszczać niczego więcej (dat, nazwiska pary rejonowej, informacji o zaległościach).
Diecezjalny Fundusz rekolekcyjny

Fundusz Rekolekcyjny


Przekazanie środków na konkretny cel – dofinansowanie rekolekcji (środki te są wykorzystywane na dofinansowanie rekolekcji – zgodnie z wnioskami o dofinansowanie).

Pieniądze z Rejonowych Dni Wspólnoty

R NAZWA-REJONU RDW DD-MM-RRRR


Przekazanie pieniędzy zbieranych w ramach Rejonowych Dni Wspólnoty.

Rejon Tytuły przelewów
Brzeg, Oława, Strzelin
 • R BOS MIASTO SKŁADKA
 • R BOS MIASTO LDK NUMER-LISTU
 • R BOS MIASTO RDW DD-MM-RRRR
Oleśnicki
 • R OLEŚNICKI MIASTO SKŁADKA
 • R OLEŚNICKI MIASTO LDK NUMER-LISTU
 • R OLEŚNICKI MIASTO RDW DD-MM-RRRR
Trzebnicki
 • R TRZEBNICKI MIASTO SKŁADKA
 • R TRZEBNICKI MIASTO LDK NUMER-LISTU
 • R TRZEBNICKI MIASTO RDW DD-MM-RRRR
Wrocław-Katedra
 • R KATEDRA SKŁADKA
 • R KATEDRA LDK NUMER-LISTU
 • R KATEDRA RDW DD-MM-RRRR
Wrocław-Krzyki
 • R KRZYKI SKŁADKA
 • R KRZYKI LDK NUMER-LISTU
 • R KRZYKI RDW DD-MM-RRRR
Wrocław-Leśnica
 • R LEŚNICA SKŁADKA
 • R LEŚNICA LDK NUMER-LISTU
 • R LEŚNICA RDW DD-MM-RRRR
Wrocław-Maciejówka (CODA)
 • R MACIEJÓWKA SKŁADKA
 • R MACIEJÓWKA LDK NUMER-LISTU
 • R MACIEJÓWKA RDW DD-MM-RRRR
Wrocław-Południe
 • R POŁUDNIE SKŁADKA
 • R POŁUDNIE LDK NUMER-LISTU
 • R POŁUDNIE RDW DD-MM-RRRR
Wrocław-Południowy-Zachód
 • R POŁUDNIOWY-ZACHÓD SKŁADKA
 • R POŁUDNIOWY-ZACHÓD LDK NUMER-LISTU
 • R POŁUDNIOWY-ZACHÓD RDW DD-MM-RRRR
Wrocław-Północ
 • R PÓŁNOC SKŁADKA
 • R PÓŁNOC LDK NUMER-LISTU
 • R PÓŁNOC RDW DD-MM-RRRR
Wrocław-Psie Pole
 • R PSIE POLE SKŁADKA
 • R PSIE POLE LDK NUMER-LISTU
 • R PSIE POLE RDW DD-MM-RRRR
Wrocław-Stare Miasto
 • R STARE MIASTO SKŁADKA
 • R STARE MIASTO LDK NUMER-LISTU
 • R STARE MIASTO RDW DD-MM-RRRR
Wrocław-Wschód
 • R WSCHÓD MIASTO SKŁADKA
 • R WSCHÓD MIASTO LDK NUMER-LISTU
 • R WSCHÓD MIASTO RDW DD-MM-RRRR
Wrocław-Zachód
 • R ZACHÓD MIASTO SKŁADKA
 • R ZACHÓD MIASTO LDK NUMER-LISTU
 • R ZACHÓD MIASTO RDW DD-MM-RRRR