Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia

Odpowiedzialni

Marta i Krzysztof Lipka
MARTA I KRZYSZTOF LIPKOWIE
mklipki@gmail.com
502 296 759 (Marta)
693 133 282 (Krzysztof)

Moderator

ks. Mateusz Ciesielski

Miejsce spotkań

Centrum Ruchu Archidiecezji Wrocławskiej
pl. Stanisława Staszica 4
50-221 Wrocław

Terminy spotkań

Zwykle spotykamy się w drugie wtorki miesiąca, o godzinie 1915.

W roku formacyjnym 2022/2023 są to dni:

 • 2022-09-13
 • 2022-10-11
 • 2022-11-08
 • 2022-12-13
 • 2023-01-10
 • 2023-02-14
 • 2023-03-14
 • 2023-04-11
 • 2023-05-09
 • 2023-06-13

O diakonii

Działania diakonii:

 • przygotowywanie rekolekcji Ewangelii Wyzwolenia oraz ORDW
 • organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach i kampaniach społecznych promujących Nową Kulturę
 • prowadzenie permanentnej formacji diakonii wyzwolenia według tematu i hasła roku
 • organizacja diecezjalnej pielgrzymki KWC

Polecane linki

Z życia diakonii