Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia

Odpowiedzialni

Marta i Krzysztof Lipka
MARTA I KRZYSZTOF LIPKOWIE
mklipki@gmail.com
502 296 759 (Marta)
693 133 282 (Krzysztof)

Moderator

ks. Mateusz Ciesielski

Miejsce spotkań

Centrum Ruchu Archidiecezji Wrocławskiej
pl. Stanisława Staszica 4
50-221 Wrocław

Terminy spotkań

Zwykle spotykamy się w drugie wtorki miesiąca, o godzinie 1915.

W roku formacyjnym 2023/2024 są to dni:
 • 2023-09-12
 • 2023-10-10
 • 2023-11-14
 • 2023-12-12
 • 2024-01-09
 • 2024-02-13
 • 2024-03-12
 • 2024-04-09
 • 2024-05-14
 • 2024-06-11

O diakonii

Działania diakonii:

 • przygotowywanie rekolekcji Ewangelii Wyzwolenia oraz ORDW
 • organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach i kampaniach społecznych promujących Nową Kulturę
 • prowadzenie permanentnej formacji diakonii wyzwolenia według tematu i hasła roku
 • organizacja diecezjalnej pielgrzymki KWC

Polecane linki

Z życia diakonii