Dzień skupienia diakonii liturgicznej

W dniu 22 października wybraliśmy się do parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze, by wspólnie spędzić tam dzień na modlitwie, rozmowach i poznawaniu czym była i jest diecezjalna diakonia liturgiczna.

Gospodarzem spotkania był ks. Łukasz Gołąbek, a sam dzień skupienia zgromadził 10 członków DDL. Wśród wielu punktów, m.in. modlitwy liturgią godzin, konferencji, wspólnych rozmów przy kawie i herbacie, najważniejszym oraz centralnym wydarzeniem był sprawowana tego dnia Eucharystia. Uświetniła ją uroczysta i pełna asysta, a w samej mszy udział wzięła także grupka miejscowych parafian.

Wśród ważnych dyskusji znalazły się także te dotyczące kolejnych działań i posług. Warto dodać, że tego typu wyjazdowy dzień skupienia był pierwszym takim spotkaniem w 22-letniej historii naszej diakonii. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach będą następne.

Zdjęcia wykonał Marek Szajda, dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.