Dzień Świętości Życia

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Tego dnia jesteśmy zaproszeni do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Według słów Jezusa Chrystusa: „są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem” (Mk 9, 29). Dlatego potrzeba całej rzeszy obrońców życia ludzkiego, którzy z różańcem w ręku, przeciwstawią się temu wielkiemu złu, jakim jest śmierć nienarodzonych, najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Modlitwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, jest nie tylko „tarczą obronną” przed aborcją, ale również leczy zranienia pozostawione w sercu tych osób, które się do niej przyczyniły.

Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego!

Czym jest?

 • modlitewnym zobowiązaniem podjętym w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki
 • osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu
 • włączeniem się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i czyni nas duchowymi rodzicami dziecka, którego imię znane jest jedynie Bogu

Ile trwa?

Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej, światła lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Jak ją można podjąć?

 • włączając się we wspólnocie parafialnej (zachęcamy do zorientowania się, gdzie taka uroczysta formuła przyrzeczenia będzie miała miejsce)
 • lub podjąć ją indywidualnie, poprzez odczytanie formuły przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, …) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia … w Święto / Uroczystość … biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

 • odmawiać codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka
 • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
 • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: ….

Tekst modlitwy codziennej

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Aby ułatwić codzienne zobowiązanie modlitewne można też skorzystać z aplikacji na telefon „Adoptuj życie” stworzonej przez Fundację Małych Stópek. Dzięki aplikacji można zobaczyć, jak dziecko codziennie rośnie, są również zdjęcia USG, które towarzyszą w każdym dniu modlitwy.

Mobilny asystent Duchowej Adopcji Dziecka poczętego o nazwie „Adoptuj Życie”, działający na telefonach z systemem Android oraz iOS. Aplikacja dostępna jest w dwóch wersjach językowych!

Dzięki niemu przez 9 miesięcy zobowiązania:

 • nie zapomnisz o codziennej modlitwie
 • sprawdzisz jej treść
 • skorzystasz z gotowych rozważań różańcowych
 • zobaczysz, jak rozwija się dziecko
 • usłyszysz bicie jego serca i podejrzysz go przez USG (od 6 tygodnia)
 • maluch sam opowie Ci o tym, jak się czuje

Włączenie się wspólnotą

Jeśli chcesz zorganizować włączenie się w tę inicjatywę we własnej parafii, wspólnocie, grupie przyjaciół, to na stronie duchowaadopcja.pl znajdziesz więcej informacji.

Wspólnota Adopcji Dziecka Poczętego

parafia pw. św. Jana Apostoła (rejon Wrocław-Psie Pole)
ul. Królewska 30
51-200 Wrocław