Ewangelizacja – jak robić to dobrze?

Ruch Światło-Życie jest też Ruchem ewangelizacyjnym. Każdy oazowicz jest wezwany do ewangelizacji, ale może nie każdy wie, jak to robić dobrze.

Ksiądz Franciszek Blachnicki uczył nas jak to czynić. Razem z diakonią ewangelizacji zapraszamy Was gorąco na warsztaty online. Będzie to dobra okazja do głębszego przejęcia się słowami Pana Jezusa:

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Nie żałujmy na to czasu!