Hasło roku

Wykaz haseł roku i powiązanych informacji powstał dzięki uprzejmości ks. Tomasza Mocha (tmoch.net). Dziękujemy!

Temat pracy roku 2024/2025
„Posłani do mosji”

Znak_roku_RGB

Piosenka roku 2024/2025
Mocne serca nasze

Temat pracy roku 2023/2024
„Kościół żywy”

znak roku_2023_RGB_podstawowy

Piosenka roku 2023/2024
„Żywy jest Kościół Twój”

Temat pracy roku 2022/2023
„Życie w świetle”

znak_roku_2022_RGB

Piosenka roku 2022/2023
„O Matko z częstochowskiego wizerunku”

Temat pracy roku 2021/2022
„Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”

Znak roku 2021

PIOSENKA ROKU 2021 R.
„DZIŚ KOŚCIELE ŻYJĄCEGO BOGA WSTAŃ!”

Temat pracy roku 2020/2021
„Dojrzałość w Chrystusie”

 PIOSENKA ROKU 2020
DOJRZALI W CHRYSTUSIE”.
– SŁ. I MUZ.  OLA I KRZYSZTOF RĘBACZ.

Temat pracy roku 2019/2020
„Wolni i wyzwalający”

 PIOSENKA ROKU 2019
  „POWOŁANI DO WOLNOŚCI”.

– SŁ. I MUZ.  ALEKSANDRA I KRZYSZTOF RĘBACZ . 

Temat pracy roku 2018/2019
„Młodzi w Kościele”

PIOSENKA ROKU 2018
  „MŁODE SERCA”.
– SŁ. I MUZ. NA PODSTAWIE MK 10,17-30 ORAZ HOMILII OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA, MARTA I DAREK MADEJSCY. 

Temat pracy roku 2017/2018
„Sługa Niepokalanej”

PIOSENKA ROKU 2017  
„SŁUGA NIEPOKALANEJ”

 SŁ. I MUZ. DANIEL JEZIERSKI

Temat pracy roku 2016/2017
„Miłosierni jak Ojciec”

PIOSENKA ROKU 2016
HYMN ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE.

 SŁ. I MUZ. JAKUB BLYCHARZL

Temat pracy roku 2015/2016
„W mocy Ducha Świętego”

PIOSENKA ROKU 2015 
„UCZNIOWIE PANA”

„W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO”
SŁ. KAROLINA SWEND, MUZ .OTYLIA BRENDEL

Temat pracy roku 2014/2015
„Radość Ewangelii”

PIOSENKA ROKU 2014
„RADOŚĆ PRZEMIENIONYCH SERC”
SŁ: KATARZYNA JASKÓLSKA, MUZ: ADRIANNA RĘKAWIECKA

Temat pracy roku 2013/2014
„Narodzić się na nowo”

PIOSENKA ROKU 2013
„NARODZIĆ SIĘ NA NOWO”
SŁ. I MUZ.: PAWEŁ GOLIŃSKI

Temat pracy roku 2012/2013
„Kościół naszym domem”

PIOSENKA ROKU 2012
„KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM”
SŁ. I MUZ.: MARCIN ŁĘCZYCKI

Temat pracy roku 2011/2012
„Słuchać Pana w Kościele”

PIOSENKA ROKU 2011
„WIELKI JEST PAN”
SŁ. I MUZ. : MARCIN ŁĘCZYCKI 

Temat pracy roku 2010/2011
„Słuchać Pana w Kościele”

PIOSENKA ROKU 2010
„CHCEMY SŁUCHAĆ CIĘ”
SŁ. I MUZ.: WOJCIECH TABAK

Temat pracy roku 2009/2010
„Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”

PIOSENKA ROKU 2009
„SERCE WIELKIE NAM DAJ” 

Temat pracy roku 2008/2009
„Czyńcie uczniów”

PIOSENKA ROKU 2008
„UCZNIOWIE PANA”

Temat pracy roku 2007/2008
„Idźcie i głoście”

PIOSENKA ROKU 2007
„IDŹMY I GŁOŚMY”
SŁ.: KS. TOMASZ OPALIŃSKI, MUZ.: ELŻBIETA MAIER.

Temat pracy roku 2006/2007
„Pamięć i tożsamość”

PIOSENKA ROKU 2006
„UCZYŁ NAS”
SŁ.: KS. JERZY SZYMIK, MUZ.: KS. ANDRZEJ DANIEWICZ SAC.

Temat pracy roku 2005/2006
„Dać świadectwo nadziei”

PIOSENKA ROKU 2005
„NADZIEJA”
SŁ. I MUZ.: E. MAIER

Temat pracy roku 2004/2005
„Diakonia”

PIOSENKA ROKU 2004
„JEZUS, UMIŁOWANY SYNU OJCA”

Temat pracy roku 2003/2004
„Ku dojrzałości chrześcijańskiej”

PIOSENKA ROKU 2003
„CHRYSTUS MOIM ŚWIATŁEM”

Temat pracy roku 2002/2003
„Deuterokatechumenat”

PIOSENKA ROKU 2002
„W DIALOGU MIŁOŚCI”

Temat pracy roku 2001/2002
„Pamięć świadków”

PIOSENKA ROKU 2001
 „BŁOGOSŁAWIONE SERCA

Temat pracy roku 2000/2001
„Koinonia”

PIOSENKA ROKU 2000
 „BŁOGOSŁAWIONY BĄDŹ OJCZE”

Lata przygotowań do wielkiego jubileuszu

Temat pracy roku 1999/2000
„Ewangelizacja 2000 – Agape”

PIOSENKA ROKU 1999
„MIŁOŚĆ”

Temat pracy roku 1998/1999
„Ewangelizacja 2000 – Nowa kultura”

PIOSENKA ROKU 1998
„SERCE WIELKIE NAM DAJ”

Temat pracy roku 1997/1998
„Ewangelizacja 2000 – Świadectwo”

PIOSENKA ROKU 1997
„JEZU, ŚWIADKU PRAWDY”

Temat pracy roku 1996/1997
„Ewangelizacja 2000 – Liturgia”

PIOSENKA ROKU 1996
„W ŚWIĘTYCH ZNAKACH”

Temat pracy roku 1995/1996
„Ewangelizacja 2000 – Modlitwa”

PIOSENKA ROKU 1995
„DZIĘKUJĘ BOGU DZIŚ”

Temat pracy roku 1994/1995
„Ewangelizacja 2000 – Słowo Boże”

PIOSENKA ROKU 1994
„OJCZENASZ, MIŁOŚĆ DAJ”

Temat pracy roku 1993/1994
„Ewangelizacja 2000 – Kościół”

PIOSENKA ROKU 1993
„DZIŚ KOŚCIELE ŻYJĄCEGO BOGA WSTAŃ!”,
„POWSTAŃ I ŚWIEĆ”
ORAZ „W JEGO IMIĘ IDŹ” –

Temat pracy roku 1992/1993
„Ewangelizacja 2000 – Kościół”

PIOSENKA ROKU 1992
„PRZYJDŹ, DUCH ŚWIĘTY, NAPEŁNIJ” ORAZ „PANIE, ŚWIATŁO MIŁOŚCI TWEJ ŚWIECI”

Temat pracy roku 1991/1992
„Ewangelizacja 2000 – Duch Święty”

PIOSENKA ROKU 1991
„PRZYJDŹ, DUCH ŚWIĘTY, NAPEŁNIJ”
ORAZ „PANIE, ŚWIATŁO MIŁOŚCI TWEJ ŚWIECI”

Temat pracy roku 1990/1991
„Ewangelizacja 2000 – Niepokalana”

PIOSENKA ROKU 1990
„O MATKO Z CZĘSTOCHOWSKIEGO WIZERUNKU”

Temat pracy roku 1989/1990
„Ewangelizacja 2000 – Jezus Chrystus”

PIOSENKA ROKU 1989
„JEZUS CHRYSTUS JEST MOIM ZBAWIENIEM”

Starsze (do śmierci ks. Blachnickiego)

Temat pracy roku 1988/1989
„Maryja – Apostolstwo”

PIOSENKA ROKU 1988″
WITAJ, NAJCZYSTSZA KRÓLOWO SERC” 

Temat pracy roku 1987/1988
„Liturgia – Źródło i szczyt”

PIOSENKA ROKU 1987
„JAK CIĘ ZROZUMIEĆ, TAJEMNICO…” 

Temat pracy roku 1986/1987
„Ewangelia wyzwolenia”

PIOSENKA ROKU 1986
„HO ABBANDONATO…” 

Temat pracy roku 1985/1986
„Nowa kultura”

PIOSENKA ROKU 1985
„SERCE WIELKIE NAM DAJ”

Temat pracy roku 1984/1985
„Nowa wspólnota”

PIOSENKA ROKU 1984″
PŁONĄ OGNISKA W ŚWIECIE” 

Temat pracy roku 1983/1984
„Nowy człowiek”

PIOSENKA ROKU 1983
„OTWÓRZCIE SERCA” 

Temat pracy roku 1982/1983
„Ecclesia mater – Mater ecclesiae”

PIOSENKA ROKU 1982
„SZEŚĆSET LAT, MARYJO, Z NAMI JESTEŚ” 

Temat pracy roku 1981/1982
„Jedność i diakonia”

PIOSENKA ROKU 1981
„W OTWARTYCH DŁONIACH” 

Temat pracy roku 1980/1981
„Ad Christum Redemptorem”

PIOSENKA ROKU 1980
„WIELE JEST SERC”

Temat pracy roku 1979/1980
„Charyzmat i wierność”

PIOSENKA ROKU 1979
„SERCE WIELKIE NAM DAJ” 

Temat pracy roku 1978/1979
„Głosić Ewangelię”

PIOSENKA ROKU 1978
ZWIASTUNOM Z GÓR” 

Temat pracy roku 1977/1978
„Światło-Życie”

PIOSENKA ROKU 1977
„HO ABBANDONATO” 

Temat pracy roku 1976/1977
„Jedność w Duchu Świętym”

PIOSENKA ROKU 1976
„DZIĘKUJĘ BOGU DZIŚ” 

Temat pracy roku 1975/1976
„Odnowa w Duchu Świętym”

PIOSENKA ROKU 1975
„W KRĄG PRZEZ CAŁY ŚWIAT” 

Temat pracy roku 1974/1975
„Odnowa i pojednanie”

PIOSENKA ROKU 1974
MOSTY”