Kurs psałterzy

Ze szczególną troską należy uczyć śpiewu kościelnego członków religijnych stowarzyszeń ludzi świeckich, ażeby czynnie przyczyniali się do podtrzymywania i pogłębiania udziału ludu w liturgii

Musicam Sacram, 18

Diecezjalna diakonia muzyczna zaprasza na kurs psałterzysty organizowany dla archidiecezji wrocławskiej.

Celem kursu jest kompetentne przygotowanie do wykonywania funkcji psałterzysty podczas liturgii mszy świętej. Do udziału w kursie zachęcamy zarówno początkujących, którzy chcieliby spróbować swoich sił i uzyskać pomoc w nauce, jak i pragnących rozwinąć już posiadane umiejętności lub poszerzyć swoją wiedzę.

W planie kursu:

  • część teoretyczna nt. funkcji psałterzysty w liturgii, zasad wykonywania psalmów responsoryjnych – na podstawie aktualnych dokumentów Kościoła,
  • podstawy emisji głosu,
  • nauka melodii (zarówno gregoriańskich jak i kompozycji współczesnych) i ćwiczenie wykonywania psalmów w małych grupach (również z organami, przy ambonie),
  • wymiana doświadczeń przy herbacie i ciastku.

Każdy z uczestników otrzyma zapis nutowy oraz dostęp do nagrań dziesięciu zróżnicowanych pod kątem trudności melodii psalmów responsoryjnych. Przedstawimy również dodatkowe propozycje dla bardziej doświadczonych osób.

Przewidujemy możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania dla tych, którzy chcieliby poświęcić więcej czasu na naukę.

  • termin: 3 grudnia, 900-1300
  • miejsce: Centrum Ruchu Światło-Życie przy parafii pw. św. Bonifacego (Wrocław, pl. Staszica 4)
  • koszt: 20 zł

Liczba miejsc ograniczona! Obowiązują zapisy (do 27 listopada!) pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo2IBCvqQjcuiwwDbdE_Qalemc2n0qWL-6nn3Xkv2eRWaBrA/viewform?usp=sharing.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: wrocddmuz@gmail.com.