Kurs psałterzysty

Ze wszech miar wypada, aby w każdej wspólnocie kościelnej były osoby świeckie zdolne do wypełniania funkcji psałterzysty.

Pośród śpiewów części zmiennych szczególne znaczenie posiada śpiew następujący po czytaniach, wykonywany na sposób graduału lub psalmu responsoryjnego.

Diecezjalna Diakonia Muzyczna zaprasza na kolejną edycję kursu psałterzysty organizowanego dla archidiecezji wrocławskiej.

Celem kursu jest kompetentne przygotowanie do pełnienia w liturgii mszy świętej funkcji psałterzysty, czyli do wykonywania psalmu responsoryjnego. Do udziału w kursie zachęcamy zarówno początkujących, którzy chcieliby spróbować swoich sił i uzyskać pomoc w nauce, jak i pragnących rozwinąć już posiadane umiejętności wokalne lub poszerzyć swoją wiedzę liturgiczną.

W planie kursu:

  • część teoretyczna nt. funkcji psałterzysty w liturgii, zasad wykonywania psalmów responsoryjnych – na podstawie aktualnych dokumentów Kościoła,
  • podstawy emisji głosu,
  • nauka melodii (zarówno gregoriańskich jak i kompozycji współczesnych) i ćwiczenie wykonywania psalmów w małych grupach (również z organami, przy ambonie), dobór melodii psalmu do tekstu,
  • wymiana doświadczeń przy herbacie i ciastku.

Każdy z uczestników otrzyma zapis nutowy oraz dostęp do nagrań dziesięciu zróżnicowanych pod kątem trudności melodii psalmów responsoryjnych. Przedstawimy również dodatkowe propozycje dla bardziej doświadczonych osób.

Liczba miejsc ograniczona!

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: wrocddmuz@gmail.com.