Oczekiwanie na Oblubieńca

Kolejna recenzja i kolejna propozycja na adwent.

Tajemnica Wcielenia Słowa Przedwiecznego jest początkiem wielkiej tajemnicy naszego zbawienia, tajemnicy Paschy. Jest to tajemnica przejścia Boga poprzez ludzkie życie, przez ludzką historię, w ludzkim ciele, przez śmierć do chwały zmartwychwstania. To wielkie dzieło objawia się w chwili poczęcia i narodzenia Słowa Przedwiecznego. Właśnie to jest największym dziełem Bożej mocy w historii zbawienia. Modlitwa dzisiejszej mszy świętej mówi także o tym, jaka powinna być nasza odpowiedź na to dzieło Boga. Jest nią wiara, nienaruszona wiara w tajemnicę Wcielenia. A drugą odpowiedzią, która wyrasta z tej pierwszej, z wiary, jest pełne miłości oddanie. Przez wiarę i przez miłość odpowiadamy na to wielkie dzieło zbawczej mocy Boga. Ta odpowiedź jest celem naszego życia, do tego jesteśmy wezwani i powołani.

Franciszek Blachnicki. Oto Oblubieniec nadchodzi. 2010, fragment homilii do czytań z 19 grudnia

Kolejna propozycja czytelnicza na czas Adwentu to także zbiór homilii, wygłoszonych przez ks. Blachnickiego w Adwencie 1986 roku w Carlsbergu podczas rekolekcji członkiń stałej diakonii Ruchu Światło-Życie przygotowujących się do złożenia wieczystej profesji. Jak podają redaktorzy niniejszej publikacji większość tekstów została spisana z kaset magnetofonowych i opracowana tuż po śmierci Autora.

Oczekiwanie na spotkanie z Oblubieńcem to czas nie tylko głębszej refleksji, ale i przygotowania się, tak aby oddanie się Jemu było dokonane w doskonałej wierze, pokorze, nadziei i miłości. Pomocą w tej drodze, nie tylko w życiu osób żyjących w konsekracji lub przygotowujących się do niej, ale także każdego z nas, zwłaszcza w Adwencie, mogą stać się opublikowane w tej książeczce homilie.

Życzę Czytelnikom, aby tym adwentowym tygodniom towarzyszyła radość z oczekiwania na spotkanie z Panem, która jest myślą przewodnią Adwentu i aby tej radości nie zaćmiły niepokoje i smutki czasu, w którym przyszło nam przeżywać tegoroczny Adwent.

Agata Woźniczek
diecezjalna diakonia słowa