Oczekiwanie na Oblubieńca

Kolejna recenzja i kolejna propozycja na adwent.

Ks. Franciszek Blachnicki, Oto Oblubieniec nadchodzi, Wydawnictwo Światło-Życie, Seria Wydawnicza Szkoła modlitwy, wyd. 3, Kraków 2010

Tajemnica Wcielenia Słowa Przedwiecznego jest początkiem wielkiej tajemnicy naszego zbawienia, tajemnicy Paschy. Jest to tajemnica przejścia Boga poprzez ludzkie życie, przez ludzką historię, w ludzkim ciele, przez śmierć do chwały zmartwychwstania. To wielkie dzieło objawia się w chwili poczęcia i narodzenia Słowa Przedwiecznego. Właśnie to jest największym dziełem Bożej mocy w historii zbawienia. Modlitwa dzisiejszej mszy świętej mówi także o tym, jaka powinna być nasza odpowiedź na to dzieło Boga. Jest nią wiara, nienaruszona wiara w tajemnicę Wcielenia. A drugą odpowiedzią, która wyrasta z tej pierwszej, z wiary, jest pełne miłości oddanie. Przez wiarę i przez miłość odpowiadamy na to wielkie dzieło zbawczej mocy Boga. Ta odpowiedź jest celem naszego życia, do tego jesteśmy wezwani i powołani.

Fragment homilii do czytań z 19 grudnia

Kolejna propozycja czytelnicza na czas Adwentu to także zbiór homilii, wygłoszonych przez ks. Blachnickiego w Adwencie 1986 roku w Carlsbergu podczas rekolekcji członkiń stałej diakonii Ruchu Światło-Życie przygotowujących się do złożenia wieczystej profesji. Jak podają redaktorzy niniejszej publikacji większość tekstów została spisana z kaset magnetofonowych i opracowana tuż po śmierci Autora.

Oczekiwanie na spotkanie z Oblubieńcem to czas nie tylko głębszej refleksji, ale i przygotowania się, tak aby oddanie się Jemu było dokonane w doskonałej wierze, pokorze, nadziei i miłości. Pomocą w tej drodze, nie tylko w życiu osób żyjących w konsekracji lub przygotowujących się do niej, ale także każdego z nas, zwłaszcza w Adwencie, mogą stać się opublikowane w tej książeczce homilie.

Życzę Czytelnikom, aby tym adwentowym tygodniom towarzyszyła radość z oczekiwania na spotkanie z Panem, która jest myślą przewodnią Adwentu i aby tej radości nie zaćmiły niepokoje i smutki czasu, w którym przyszło nam przeżywać tegoroczny Adwent.

Agata Woźniczek
Diecezjalna Diakonia Słowa

Pozycja dostępna również w naszej Diecezjalnej Diakonii Słowa – serdecznie zapraszamy!

  •  
  •  
  •