OŚRODEK LITURGICZNY

RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

ODPOWIEDZIALNY ZA OŚRODEK LITURGICZNY
KRZYSZTOF BANASZAK

krzysztof.banaszak@interia.pl
505 899 355

DANE ADRESOWE
OŚRODEK LITURGICZNY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
pl. ks. Stanisława Staszica 4

50-221 Wrocław

CZYM JEST OŚRODEK LITURGICZNY?
SC 7
„Słusznie przeto uważa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa; w niej przez znaki widzialne wyraża się i w sposób właściwy poszczególnym znakom urzeczywistnia uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami, wykonuje całkowity kult publiczny. Dlatego każdy obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa-Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, a żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu.”

KKK 1098
„Zgromadzenie powinno przygotować się na spotkanie ze swoim Panem – być „ludem dobrze usposobionym”. To przygotowanie serc jest wspólnym dziełem Ducha Świętego i zgromadzenia, a szczególnie pełniących funkcje wynikające ze święceń (ministri). Łaska Ducha Świętego zmierza do wzbudzenia wiary, nawrócenia serca i przylgnięcia do woli Ojca. Te dyspozycje są podstawą do przyjęcia innych łask ofiarowanych w samej celebracji oraz owoców nowego życia, jakie ma ono następnie wydać.”

Katechizm Rzymski. Część II. Rozdział 1 – o sakramentach w ogólności.
„Kwestia 1. Przekazywanie nauki o sakramentach:

Jeśli każda część chrześcijańskiej doktryny domaga się poznawania i przykładania się, to tym bardziej nauczanie(disciplina) sakramentów, które jest konieczne z Bożego rozkazu, a nadzwyczaj płodne w swej użyteczności; wymaga zatem szczególnej pilności (…), aby wierni częstym i celnym(accurata) poznawaniem nauki [o sakramentach] – odchodzili tacy, że te najpierwsze i najświętsze rzeczy mogły być udzielone godnie i [faktycznie] zbawiennie, natomiast kapłani nie odstępowali od owej zasady/kanonu: „Tego co święte, nie dawajcie psom, ani nie rzucajcie pereł swoich przed świnie.”

Ośrodek Liturgiczny pełni zadania będące odwiecznymi wyzwaniami Kościoła, który przedłuża misję Zbawiciela zwłaszcza poprzez liturgiczne obchody naszego odkupienia. Wspólnota wierzących zawsze troszczyła się, aby wierni przystępujący do świętych tajemnic byli do nich należycie usposobieni duchowo i przygotowani intelektualnie. Głównym zadaniem ośrodka jest zatem, by wierzący poznawali Boga jako swego jedynego Pana, a Jego zaproszenie do udziału w życiu Trójcy przyjmowali żarliwym sercem, a jego miłosne wezwanie do zaangażowania duszy i ciała w obrzędy odkrywali ze świadomością zaszczytu, że Pan pozwolił im być swymi czcicielami w Duchu i prawdzie.

Ośrodek czyni zadość tym potrzebom i wymaganiom zwłaszcza poprzez niniejsze zadania:
– przygotowywanie materiałów pomagających zrozumieć obrzędy liturgiczne,
– przygotowywanie materiałów pomagających uczestniczyć w obrzędach,
– organizowanie warsztatów w celu owocnego przeżywania obrzędów,
– tłumaczenie symboliki (teologicznego i antropologicznego znaczenia) gestów, znaków i słów występujących podczas obrzędów,
– tłumaczenie historycznego rozwoju obrzędów,
– pomoc w przygotowaniu samych celebracji,
– tłumaczenie i publikację tekstów obcojęzycznych, pomagających w zrozumieniu obrzędów.