Powakacyjna pielgrzymka

W lipcu 1972 r. odbyła się pierwsza 15-dniowa oaza wakacyjna prowadzona przez diakonię wrocławską. Dlatego w tym roku świętujemy także 50-lecie Ruchu Światło-Życie w archidiecezji wrocławskiej!

Spotykamy się 3 września, podobnie jak zeszłego roku, w kościele pw. Opatrzności Bożej (ul. Nowodworska 64, 54-438 Wrocław).

  • 930 – zawiązanie wspólnoty, katecheza, świadectwa, modlitwa, przygotowanie liturgii
  • 1115 – Eucharystia z przekazaniem posług
  • 1300 – agapa
  • 1430 – zakończenie

Próba asysty o godzinie 830 – zapraszamy wszystkich chętnych mężczyzn!