Propozycje pieśni na Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty

Diecezjalna diakonia muzyczna przedstawia plan utworów na najbliższy Rejonowy Dzień Wspólnoty, który odbędzie się 12 marca. Zachęcamy gorąco, by skorzystać z poniższych pieśni i również w ten sposób wyrazić jedność naszego Ruchu.

Jednocześnie przypominamy, by wystrzegać się śpiewania utworów nienadających się na liturgię (wszelkiego rodzaju piosenek religijnych) tak, aby także pod względem muzycznym zadbać o odpowiednie sacrum mszy świętej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub trudności zachęcamy do kontaktu!

Przypominamy, że w liturgii okresu Wielkiego Postu – zgodnie z Ogólnym Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego (nr 313) – „gra na organach i innych instrumentach jest dozwolona tylko w celu podtrzymania śpiewu. Wyjątek od tej zasady stanowią Niedziela Laetare, uroczystości i święta” – w które możliwa jest również gra solowa.

O ile nie podano inaczej, wszystkie numery z Exsultate Deo podane za wydaniem 10 (2010)! Przypominamy również o ABC animatora muzycznego, gdzie między innymi znajdziemy VADEMECUM ANIMATORA MUZYCZNEGO.

Procesja wejścia

Bądź mi litościw

Boże w dobroci

Przygotowanie darów

Bliskie jest Królestwo Boże

Daj nam, o Panie

Procesja komunijna

Z Twojego boku, Chryste

Duszo Chrystusowa

Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie

Uwielbienie

Misericordias Domini

Na wieki będę wyśpiewywał

Rozesłanie

O Matko z częstochowskiego wizerunku (pieśń roku)

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy