Relacja z 49 Kongregacji Odpowiedzialnych

Podczas tegorocznej 49 Kongregacji Odpowiedzialnych wśród uczestników była liczna grupa z Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej.

Dwóch naszych członków przystąpiło do Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie podczas sobotnich nieszporów.

Swoją służbę mogliśmy podjąć podczas niedzielnej Eucharystii w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze wraz z innymi diakonami naszej filii śląskiej.

Chwała Panu za ten wspaniały czas!