Relacja z Jesiennego Rejonowego Dnia Wspólnoty – Rejon Wrocław-Krzyki

15 października 2023 roku, w parafii Świętego Franciszka z Asyżu, odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty rejonu Wrocław Krzyki, inaugurujący nowy rok formacyjny pod hasłem „Kościół Żywy”.

Radosne rozpoczęcie spotkania w Rotundzie i zawiązanie wspólnoty było pełne śpiewu, który jednoczył nas w uwielbieniu Pana. Następnie udaliśmy się do Kościoła na Namiot Spotkania, w którym rozważaliśmy Słowo z dnia, a także słowa piosenki roku, która ukazuje czym jest żywy Kościół.

Centrum naszego spotkania stanowiła Eucharystia, którą przeżywaliśmy wraz ze wspólnotą parafialną, włączając się w różne posługi. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył moderator diecezjalny DK ks. Adam Łuźniak, wikariusz generalny archidiecezji wrocławskiej. Homilia wygłoszona przez moderatora rejonowego DK ks. Michała Olszańskiego przybliżyła nam znaczenie perykopy o królewskim zaproszeniu na ucztę z Ewangelii według świętego Mateusza. Ucztą na którą my jesteśmy zaproszeni jest każda Eucharystia. Zostaliśmy zachęceni by rozważyć, jak odpowiadamy na to zaproszenie, czy je doceniamy i czy nie rezygnujemy zbyt łatwo. Ksiądz objaśnił również znaczenie odświętnego stroju, który symbolizuje przyobleczenie się w Chrystusa, czyli nasze szczere i prawdziwe nawrócenie.

Następnie udaliśmy się do rotundy na konferencję, świadectwa, spotkanie w małych grupach oraz agapę.

Konferencję o wizji Kościoła według ks. Franciszka Blachnickiego wygłosił ks. Michał. Zwrócił uwagę na to, że wiara nie może być sprawą prywatną, a prywatyzacja wiary prowadzi do zatracenia ducha apostolstwa. Wiarę należy jednak rozumieć jako odpowiedź na wezwanie Boże w atmosferze wolności i miłości. Istotę stanowi odnowa Kościoła w rodzinach, a wychowanie w wierze opiera się najpierw na naszej osobistej relacji przyjaźni z Jezusem, której poprzez świadectwo możemy uczyć dzieci.

Po konferencji przyszedł czas na świadectwa. Jola i Stanisław podzielili się z uczestnikami RDW radością świętowania 60-lecia sakramentu małżeństwa. 30 wspólnych lat spędzili jako członkowie Domowego Kościoła. Dzielili się także swoją receptą na szczęśliwe małżeństwo oraz radościami i trudnościami, które wspólnie przeżyli. Opowiadali także o przeżyciach z Oazy Rodzin trzeciego stopnia, którą przeżywali wraz w oazą młodzieżową, będąc dla młodych ludzi przykładem wiary w dojrzałym życiu.

Świadectwem rekolekcyjnym podzielili się również Małgorzata i Artur, którzy w tym roku służyli w czasie Oazy Rodzin trzeciego stopnia. Szczególnie poruszyła ich wielka otwartość i życzliwość wspólnot, z którymi się spotykali podczas rekolekcji – był to prawdziwy żywy Kościół. Podkreślili również, że to my wszyscy jesteśmy Kościołem, który niesie Pana Jezusa w świat.

Temat spotkania pogłębialiśmy podczas spotkania małych grup. Każdy z uczestników mógł podzielić się swoim rozumieniem hasła „Kościół żywy”. Rozważaliśmy również 12. rozdział Listu Św. Pawła do Koryntian i obraz Kościoła jako jednego ciała. Zastanawialiśmy się wspólnie jak ten obraz pozwala nam zrozumieć czym jest „Kościół żywy” oraz jak zachęca nas do działania we wspólnocie.

Spotkanie zakończyło się radosną agapą podczas której smakowaliśmy domowych wypieków oraz sałatek. Podziwialiśmy również kasztanowe dzieła sztuki przygotowane przez dzieci pod opieką diakoni wychowawczej.

Mirela i Paweł Kaczmarek

Zdjęcia, wykonane przez Artura Zawadę, dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.