Relacja z Jesiennego Rejonowego Dnia Wspólnoty – Rejon Wrocław-Psie Pole

16 października w kościele pw. św. Brata Alberta w Mirkowie spotkaliśmy się podczas Rejonowego Dnia Wspólnoty.

Podczas Eucharystii, koncelebrowanej przez ks. Jana Adamarczuka i ks. Michała Adamkowskiego usłyszeliśmy kazanie nawiązujące do postaci św. Jana Pawła II oraz św. Jadwigi Śląskiej. Ważnym momentem było przyjęcie przez członków kręgu pilotowanego Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Aktu tego dokonali członkowie kręgu pilotowanego przez Elę i Jacka Gładkich. Był to dla wszystkich obecnych podniosły moment, wspomnieniami wróciliśmy do dnia, kiedy my sami przystępowaliśmy do Wspólnoty. Naprawdę cieszymy się, że w naszym rejonie powstał nowy krąg.

Doskonale z tym faktem korespondowała konferencja księdza Grzegorza Michalskiego. Była ona poświęcona kerygmatowi, którego głoszenie jest podstawowym zadaniem każdego chrześcijanina. Ksiądz Grzegorz zachęcił nas wszystkim żebyśmy ponownie dobrowolnie przyjęli Jezusa. Było to dla wielu z nas podniosłe wydarzenie. Mogliśmy ponownie zastanowić się nad tym, kim dla nas jest Jezus Chrystus.

Z konferencji księdza Grzegorza utkwiła nam Jego refleksja o znaczeniu wspólnoty. To ona pomaga nam trwać przy Bogu. Po raz kolejny zdaliśmy sobie wtedy sprawę, że to właśnie między innymi dzięki mojemu kręgowi i całemu Domowemu Kościołowi możemy przybliżać się do Boga. Do wielu z nas mocno przemówiły przytoczone słowa św. Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”, gdyż ksiądz Grzegorz poradził, aby odnieść je do naszego „podwórka”, do naszego domu, naszej rodziny. Z kolei wyobrażenie o grzechu oddzielającym nas od Pana Boga dobrze zobrazowała świeca, która pod przykryciem pali się coraz słabiej, aby w końcu zupełnie zgasnąć… Ważne były dla nas przykłady działania Boga w życiu ks. Grzegorza, szczególnie w chwilach największej słabości. Skłoniło nas to do odpowiedzenia sobie na pytanie, kiedy my czujemy się najmocniej przytulani i podnoszeni przez Pana Boga.

Po konferencji mieliśmy okazję wysłuchać spontanicznego świadectwa Grześka. Bardzo budująca była jego historia życia – doświadczenia tych, którzy przeżywają żywą relację z Bogiem umacniają słuchających.

Następnie spotkaliśmy się w małych grupach. Reflektując fragment Pisma Świętego zastanawialiśmy się gdzie jest nasza Jerozolima, Judea i Samaria, w których powinniśmy być świadkami miłości Boga. Uderzająca była refleksja jednej z uczestniczek, która zauważyła, że najpierw powinniśmy otworzyć się na Ducha Świętego i z jego inspiracji nieść Ewangelię. Jakież to oczywiste! Jedno z pytań, jakie zostały postawione, dotyczyło praktycznych sposobów ewangelizacji. Zgodziliśmy się, że przede wszystkim mamy świadczyć swoim życiem. Korespondowało to z przykładem, który podczas konferencji przywołał ks. Grzegorz. Św. Franciszek wysyłając swoich współbraci miał podobno powiedzieć, że powinni oni głosić Chrystusa, a czasami to nawet o nim mówić. Podczas krótkiego podsumowania zebraliśmy nasze odpowiedzi na pytanie dotyczące ewangelizacji. Rzeczywiście można to robić na różne sposoby – także wykorzystując do tego media społecznościowe. Ma zatem znaczenie, co zamieszczamy na Facebooku czy Instagramie – tutaj również jest miejsce na treści chrześcijańskie.

Jednym z ostatnich – nieoczekiwanych, ale bardzo ciepłych elementów naszego spotkania był występ naszych najmłodszych pociech. Zaśpiewana przez nie piosenka wzruszyła wszystkich i sprawiła mnóstwo radości. Jak zwykle nasze spotkanie zakończyło się agapą.

Dobrze tworzyć wspólnotę. Po raz kolejny okazuje się, że ważne jest spotkać się przy wspólnym stole i po prostu pobyć razem.

Do zobaczenia na kolejnym Rejonowym Dniu Wspólnoty!

Katarzyna Ferenc-Szydzisz
Marcin Szydzisz

Zdjęcia dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.