Relacja z Paschalnego Rejonowego Dnia Wspólnoty – Rejon Wrocław-Krzyki

Ostatni, przedwakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie z rejonu Wrocław-Krzyki, miał miejsce w parafii Miłosierdzia Bożego na Jagodnie. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób, z prawie wszystkich kręgów tworzących rejon Wrocław-Krzyki.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od Eucharystii, w której uczestniczyliśmy wraz ze wspólnotą parafialną. Proboszcz ks. Ryszard Peszko przywitał wszystkich gości z wielką otwartością, zapraszając jednocześnie parafian do uczestnictwa i poznania Ruchu Światło-Życie. Mszy Świętej przewodniczył moderator rejonowy ks. Adam Łuźniak, który w homilii, podsumował program dobiegającego końca roku formacyjnego tj. PRAWDA, KRZYŻ, WYZWOLENIE w świetle ewangelii z dnia. Poruszające rozważanie koncentrowało naszą uwagę na wewnętrznym charakterze przemiany każdego z nas jako sposobu na przemieniania tego świata i uczynienia go bardziej „Królestwem Bożym”. Ksiądz Adam w sposób bardzo plastyczny przeciwstawił dziecięcą i niedojrzałą tęsknotę za rzeczami, słowami, formułami, gestami które mają przemienić świat i uczynić go lepszym, PRAWDZIE, która wzywa do przemiany naszego życia i postępowania. Zadaniem ucznia bowiem jest naśladować Mistrza. Musimy zatem ciągle starać się o przemianę naszych serc, której wyrazem będzie miłość braterska. Tylko w ten sposób możemy zrealizować wezwanie Jezusa (J 13, 35) „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” i dać świadectwo o Miłości odwiecznej, która pragnie spotkać się z każdym człowiekiem.

Agapa, która była drugim punktem programu, była okazją do spotkania przy symbolicznym, acz smacznym poczęstunku. Wspaniała pogoda, piękny teren przy kościele oraz przyjazna atmosfera ułatwiły uczestnikom integrację.

Kolejnym punktem planu była prezentacja wszystkich kręgów tworzących rejon. Zadaniem każdego kręgu było przedstawienie się utrzymane w konwencji Dnia Wspólnoty znanego z OAZY. Zatem w pierwszej kolejności prezentowany był znak kręgu, który najlepiej oddaje jego ducha i charakter. Następnie wszyscy dzielili się swoim tematem pracy rocznej wskazując materiały, na których oparli formację w mijającym roku. Po tym był czas na świadectwa. Ostatnim zaś punktem była swobodna prezentacja poszczególnych małżeństw i całego kręgu. Kręgi wykazały się przy tym dużą kreatywnością, dzięki czemu każda prezentacja była inna a wszystkie równie ciekawe. Wszystko zaś zostało uzupełnione dużą porcją wspólnego śpiewania oraz tańców.

Pomysł ten możemy śmiało uznać za udany gdyż przy dynamicznie rozwijającym się rejonie był szansą do pokazania się innym członkom wspólnoty a także poznania innych.


Zdjęcia wykonał Artur Smoleń, dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.