Relacja z Paschalnego Rejonowego Dnia Wspólnoty – Rejon Wrocław-Południowy-Zachód

Kończąc rok formacyjny mieliśmy okazję spotkać się we Wspólnocie naszego Rejonu podczas Paschalnego RDW w parafii pw. Św. Klemensa Dworzaka. Za każdym razem spotkanie w Rejonie daje wiele radości, a Paschalny czas jeszcze bardziej do tego nastraja. W duchu hasła roku Prawda-Krzyż-Wyzwolenie mieliśmy teraz możliwość przeżywać szczególnie ten ostatni fragment hasła jakim jest Wyzwolenie. Bardzo współgrało ono z przeżywaną radością Zmartwychwstania Pana i oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego. Już podczas Eucharystii, bardzo trafnie wprowadził nas w temat proboszcz goszczącej nas parafii, ksiądz Janusz Śliwa. We wprowadzeniu tym najmocniej wybrzmiało stwierdzenie, że tylko Miłość może uleczyć, odmienić, wyzwolić z opresji i prowadzić ku dobru. Mszę koncelebrował ks. Adam Ochal z sąsiedniej parafii pw. Św. Elżbiety i to nie tylko z racji sąsiedztwa. Była ku temu okazja, bo ksiądz Adam był opiekunem kręgu pilotowanego przy ul. Grabiszyńskiej. Właśnie podczas Dnia Wspólnoty małżeństwa z tego kręgu, kończąc etap pilotażu, podjęły decyzję o przystąpieniu do Domowego Kościoła.

Stały punkt RDW to spotkanie z Jezusem przed Najświętszym Sakramentem. Dłuższa chwila, która porusza nasze serca w rozeznaniu woli Pana względem nas. Podczas Namiotu Spotkania każdy próbował w ciszy znaleźć odpowiedź na wciąż aktualne pytanie: jaka jest Twoja Wola wobec mnie?

Kolejny element tego Dnia to konferencja Pary Rejonowej podsumowująca rok pracy, ale też i kadencję posługi. Ela i Zbyszek Jakuszkinowie przygotowali sporo statystyk na temat profilu naszego rejonu. Mogliśmy się dowiedzieć, ile mamy w Rejonie dzieci, jaka jest liczebność kręgów czy też dowiedzieć się o innych aspektach Ruchu Światło-Życie w Rejonie.

Temat Wyzwolenia został poruszony również przez odpowiedzialnych za Diakonie Wyzwolenia w diecezji, Martę i Krzysztofa Lipków. Nawiązując do homilii ks. Janusza wskazali, że właśnie Miłość płynąca z Krzyża prowadzi do Wyzwolenia a pięknym darem serca może być Krucjata Wyzwolenia Człowieka podjęta w intencji potrzebujących.

Napełnieni radością spotkania z Jezusem, radością nowych małżeństw w DK, wsparci statystyczną wiedzą i świadectwem Krucjaty zakończyliśmy Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty agapą w ogrodzie przy parafii. Dzieci zaprezentowały swoją pracę wykonaną w Diakonii Wychowawczej. Pogoda sprzyjała swobodnym rozmowom i cieszeniem się wzajemną obecnością.

Szczególne podziękowania należą się diakonii muzycznej, liturgicznej i dzieciom, które wykonały z diakonią znak wspólnoty naszego rejonu oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie RDW.

Marta i Krzysztof Lipkowie


Zdjęcia wykonał Mariusz Maniak, dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.