Relacja z Wielkopostnego Rejonowego Dnia Wspólnoty – Rejon Wrocław-Krzyki

W parafii Świętego Franciszka z Asyżu, odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Wrocław Krzyki. Centrum naszego dnia stanowiła Eucharystia, którą przeżywaliśmy wraz ze wspólnotą parafialną, włączając się w różne posługi. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył moderator rejonowy DK ks. Michał Olszański. W trakcie homilii przybliżył nam temat wolności człowieka. Stwierdził, że Pan Bóg „zaryzykował” stwarzając nas wolnymi. Ale szanuje ludzką wolność. Bóg chce być przez nas kochany, ale miłością wolną. On ciągle czeka na naszą odpowiedź.

Po Mszy Świętej konferencję o formacji w Ruchu Światło-Życie według ks. Franciszka Blachnickiego wygłosił ks. Michał. Zwrócił nam uwagę, aby nasza formacja pomagała nam stawać się dojrzałym chrześcijaninem, abyśmy nim byli w każdej sytuacji naszego życia.

Co jednak oznacza bycie dojrzałym chrześcijaninem? Jest to stworzenie świadomej, miłosnej relacji z Chrystusem, uznanie go za Pana naszego życia. Jest to rozpatrywanie Słowa Bożego w perspektywie naszego życia. Jest to świadoma modlitwa rozumiana jako rozmowa z Jezusem. Jest to spotykanie się z Jezusem w sakramentach. Jest to miejsce przebywania we wspólnocie chrześcijańskiej, ale przede wszystkim dawanie świadectwa o Chrystusie.

Wiara to miłosna relacja z Jezusem. Każdy człowiek ma czas swojej formacji. Nasza relacja z perspektywy czasu ma się rozwijać, chociaż nasze „cofnięcia i upadki” mogą też być zbawienne. Trzeba zachować jednak czujność, czy wzrastamy w miłości do Jezusa.

Po konferencji przyszedł czas na świadectwo Renaty i Marka z ich formacji podstawowej.

Temat Dnia Wspólnoty został pogłębiony podczas spotkania w małych grupach. Każdy z uczestników mógł podzielić się wydarzeniami, które wpłynęły na budowanie dojrzałego życia duchowego.

Spotkanie zakończyło się agapą, podczas której smakowaliśmy domowych specjałów. Była to również okazja, aby porozmawiać z Braćmi i Siostrami. Podziwialiśmy także palmy wielkanocne przygotowane przez dzieci pod opieką diakoni wychowawczej.