Skrzynka intencji

Nawrócić się to pozwolić, by Chrystus nas dotknął i obudził dobro drzemiące w nas, by uleczył to, co w nas chore, grzeszne, złe, by rozwiązał to, co w naszym życiu trudne i zawikłane.

Wszystkie prośby zanosimy do Pana za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Informacje o otrzymanych łaskach prosimy przesłać na adres dm@wroclaw.oaza.pl.

Nie musisz się przedstawiać! Ale jeśli to zrobisz, to nasza modlitwa będzie mogła być trochę bardziej osobista.