Spotkania dla dzieci chętnych do Oazy Dzieci Bożych

Do rodziców

Drodzy rodzice, dobrze jest dla utrzymania i wzrostu wiary naszych dzieci, zatroszczyć się o odpowiednie środowisko rówieśnicze, w którym o swojej wierze dzieci będą mogły rozmawiać, dzielić się nią i wspierać wzajemnie.

Aby dzieci mogły się poznać, zaprzyjaźnić i wspólnie w lecie wyjechać na Oazę, a potem w ciągu roku spotkać na formacji, organizujemy bale w Ciuchci czyli sali diecezjalnego centrum Ruchu, przy parafii św. Bonifacego.

Pierwszy taki bal ma się odbyć tuż przed uroczystością wszystkich świętych, następny w karnawale, a jeszcze kolejny przy okazji Wniebowstąpienia.

Prosimy, włączcie się w przygotowanie i rozwój również takiej formy spotkań naszych dzieci. Wiemy, że bale wszystkich świętych odbywają się też w niektórych szkołach lub przy parafiach, jednak ten jest wyjątkowy, że wzglądu na próbę zbudowania grup Dzieci Bożych we Wrocławiu i naszej diecezji.

Kto chce zainteresować swoje dziecko zanim świat zainteresuje je czymś inny? Kto chce pomóc przygotować jak najpiękniej ten czas wspólnej zabawy?