Spotkanie z dr Amy Hamilton

W imieniu „Stowarzyszenia RChD Stop seksualizacji naszych dzieci” oraz Diakonii Miłosierdzia Ruchu Światło Życie zapraszamy na spotkanie z dr Amy Hamilton. Proszę o udostępnienie ale tylko w grupach o wartościach tradycyjnych.

Prosimy również o wsparcie finansowego tego dzieła przelewem na Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, ul. Semaforowa 85/5, 52-115 Wrocław, konto 64 2030 0045 1110 0000 0425 7350, tytułem: Darowizna na cele statutowe.