Rejon Wrocław-Stare Miasto

Blank Profile Picture

PARA REJONOWA
ANNA I WALDEMAR REBIZANTOWIE
DK.StareMiasto@wroclaw.oaza.pl

o. Karol Bilicz
MODERATOR REJONOWY
O. KAROL BILICZ OSPPE
karolbilicz.osppe@gmail.com
733 656 824
DIAKONIE REJONOWE
LITURGICZNA
ANDRZEJ MIAŻDŻYK
amkwadrat@gmail.com
MODLITWY
ANNA I WALDEMAR REBIZANTOWIE
waldemar.rebizant@pwr.edu.pl (Waldemar)