Rejon Wrocław-Stare Miasto

Dorota Inglot i Grzegorz Niemiec 2021-10-21
PARA REJONOWA
DOROTA INGLOT I GRZEGORZ NIEMIEC
DK.StareMiasto@wroclaw.oaza.pl
607 583 231 (Dorota)
601 297 147 (Grzegorz)
o. Karol Bilicz
MODERATOR REJONOWY
O. KAROL BILICZ OSPPE
karolbilicz.osppe@gmail.com
733 656 824
DIAKONIE REJONOWE
LITURGICZNA
ANDRZEJ MIAŻDŻYK
amkwadrat@gmail.com
MODLITWY
ANNA I WALDEMAR REBIZANTOWIE
waldemar.rebizant@pwr.edu.pl (Waldemar)