XII warsztaty muzyczne

Wrocławska diecezjalna diakonia muzyczna zaprasza śpiewających i grających na coroczne warsztaty muzyczne!

Celem wydarzenia jest przygotowanie do muzycznej posługi podczas Powakacyjnej Pielgrzymki Ruchu naszej archidiecezji. W tym roku uwieńczy ona warsztaty w ostatnim ich dniu.

Dodatkowe cele, korzyści, zalety i przyjemności to rozszerzenie repertuaru utworów liturgicznych, sakralnych i kościelnych, podniesienie poziomu warsztatu wokalnego uczestników, a przede wszystkim oddanie chwały Bogu poprzez wspólny śpiew. Zapraszamy z każdym doświadczeniem lub jego brakiem!

Warsztaty odbędą się w dniach 1-3 września 2023 r. w Centrum Ruchu Światło-Życie przy parafii pw. św. Bonifacego. Ostatni dzień warsztatów zostanie uwieńczony wspomnianą Pielgrzymką w parafii pw. Opatrzności Bożej, gdzie posługiwać będziemy podczas uroczystej mszy świętej.

Wśród prowadzących warsztaty mamy zaszczyt gościć znaną niektórym z poprzednich edycji Magdalenę Maj – absolwentkę wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – oraz po raz pierwszy cieszyć się obecnością Łukasza Czartowskiego – dyrygenta, kantora i gregorianisty, absolwenta Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej, specjalisty chorału gregoriańskiego. Prowadzący będą nam towarzyszyć również podczas Pielgrzymki.

Do udziału zapraszamy również instrumentalistów! Ich uczestnictwo jest bezpłatne, a próby rozpoczną się dopiero w drugim dniu warsztatów, czyli 2 września.

Zachęcamy do udostępniania zaproszenia na warsztaty w szerszym gronie, wśród znajomych, przyjaciół, rodziny – zarówno wśród członków jak i sympatyków Ruchu Światło-Życie!

Serdecznie zapraszamy!