Zbiórka dla ogrzewalni – podsumowanie

W dniach 21, 22 i 23 marca Diakonia Miłosierdzia zbierała dary dla ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu oraz pościel dla powstającego Centrum Uzależnień w Ligocie Polskiej.

Serdecznie dziękujemy za otwarte i hojne serca wszystkim darczyńcom, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Zebrane rzeczy zostały dostarczone dla potrzebujących.

Bóg zapłać!

Zdjęcia dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.