Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego

Adam Badura

ODPOWIEDZIALNY ZA DDKS
ADAM BADURA
dks@wroclaw.oaza.pl
664 944 921

MIEJSCE SPOTKAŃ
Centrum Ruchu Archidiecezji Wrocławskiej

pl. ks. Stanisława Staszica 4
50-221 Wrocław

TERMINY SPOTKAŃ
Ostatnie środy miesiąca, 19.15

OD REDAKCJI
Materiały do zamieszczenia na stronie i w mediach społecznościowych prosimy nadsyłać na adres redakcja@wroclaw.oaza.pl.

O DIAKONII
Od komunikowania do komunii
Misją Diakonii Komunikowania Społecznego jest służba kulturze spotkania oraz przekładanie wiary na fakty kulturowe i społeczne przy wykorzystaniu współczesnych środków społecznego przekazu.

POLECANE LINKI
Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego