Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Odpowiedzialny

Rafał Forgacz 2023-07-14

Moderator

Ks. Łukasz Gołąbek 2022-11-08
KS. ŁUKASZ GOŁĄBEK
xlgolabek@gmail.com

Miejsce spotkań

Centrum Ruchu Archidiecezji Wrocławskiej
pl. Stanisława Staszica 4
50-221 Wrocław

salka 3 (nad kaplicą)

Terminy spotkań

Zwykle spotykamy się w drugie poniedziałki miesiąca, o godzinie 1915.

W roku formacyjnym 2023/2024 są to dni:
  • 2023-09-11
  • 2023-10-09
  • 2023-11-13
  • 2023-12-11
  • 2024-01-08
  • 2024-02-12
  • 2024-03-11
  • 2024-04-08
  • 2024-05-13
  • 2024-06-10

O diakonii

Łączy nas pragnienie, by być wspólnotą ludzi, którzy interesują się i kochają liturgię. Chcemy nasze zainteresowanie nią rozwijać, a umiejętności doskonalić, by nie tylko pełniej i głębiej przeżywać Eucharystię oraz troszczyć się o jej piękno, ale również by nieść ten dar innym we wspólnocie Kościoła, by rzeczywiście liturgia stawała się „źródłem i szczytem życia”. Podejmujemy także posługę podczas wydarzeń diecezjalnych, organizujemy warsztaty oraz rekolekcje o tematyce liturgicznej.

Polecane linki

Z życia diakonii