Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Marek Szajda

ODPOWIEDZIALNY ZA DDL
MAREK SZAJDA

szajda.marek@gmail.com
+48 885 362 407

MIEJSCE SPOTKAŃ
Centrum Ruchu Archidiecezji Wrocławskiej
pl. ks. Stanisława Staszica 4
50-221 Wrocław

TERMINY SPOTKAŃ
g. 19.15
2022-09-12
2022-10-10
2022-11-14
2022-12-12
2023-01-09
2023-02-13
2023-03-13
2023-04-17 (!)
2023-05-08
2023-06-12

O DIAKONII
Łączy nas pragnienie, by być wspólnotą ludzi, którzy interesują się i kochają liturgię. Chcemy nasze zainteresowanie nią rozwijać, a umiejętności doskonalić, by nie tylko pełniej i głębiej przeżywać Eucharystię oraz troszczyć się o jej piękno, ale również by nieść ten dar innym we wspólnocie Kościoła, by rzeczywiście liturgia stawała się „źródłem i szczytem życia”. Podejmujemy także posługę podczas wydarzeń diecezjalnych, organizujemy warsztaty oraz rekolekcje o tematyce liturgicznej.

Z ŻYCIA DIAKONII