Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Odpowiedzialny

Marek Szajda

Miejsce spotkań

Centrum Ruchu Archidiecezji Wrocławskiej
pl. Stanisława Staszica 4
50-221 Wrocław

salka 3 (nad kaplicą)

Terminy spotkań

Zwykle spotykamy się w drugie poniedziałki miesiąca, o godzinie 1915.

W roku formacyjnym 2022/2023 są to dni:

  • 2022-09-12
  • 2022-10-10
  • 2022-11-14
  • 2022-12-12
  • 2023-01-09
  • 2023-02-13
  • 2023-03-13
  • 2023-04-17
  • 2023-05-08
  • 2023-06-12

O diakonii

Łączy nas pragnienie, by być wspólnotą ludzi, którzy interesują się i kochają liturgię. Chcemy nasze zainteresowanie nią rozwijać, a umiejętności doskonalić, by nie tylko pełniej i głębiej przeżywać Eucharystię oraz troszczyć się o jej piękno, ale również by nieść ten dar innym we wspólnocie Kościoła, by rzeczywiście liturgia stawała się „źródłem i szczytem życia”. Podejmujemy także posługę podczas wydarzeń diecezjalnych, organizujemy warsztaty oraz rekolekcje o tematyce liturgicznej.

Polecane linki

Z życia diakonii