Diecezjalna Diakonia Miłosierdzia

Małgorzata i Tomasz Cichoccy 2022-01-29
ODPOWIEDZIALNI ZA DDMIŁ
MAŁGORZATA I TOMASZ CICHOCCY
diakonia.milosierdzia.wroclaw@gmail.com
502 337 013 (Małgorzata)
533 703 030 (Tomasz)

MIEJSCE SPOTKAŃ
Centrum Ruchu Archidiecezji Wrocławskiej
pl. ks. Stanisława Staszica 4
50-221 Wrocław

TERMINY SPOTKAŃ
2022-10-20 1830
2022-12-01 1830
2023-03-02 1830

O DIAKONII
W 1980 r. Jan Paweł II ogłosił Encyklikę o Bożym Miłosierdziu Dives in misericordia. W odpowiedzi na nią ks. Franciszek Blachnicki formułując wskazania VI Krajowej Kongregacji Ruchu z 1 marca 1981 r., napisał:
„Odkryliśmy tę encyklikę jako przewodnika naszej pracy. Pragnęlibyśmy, aby wszyscy uczestnicy Ruchu i wszystkie istniejące w nim wspólnoty, a także wakacyjne oazy – wzięły do ręki, a potem do serca tę encyklikę, jako dar papieża i światło, które musimy starać się uczynić życiem”.
“W parze z diakonią ewangelizacji i wyzwolenia musi iść diakonia miłosierdzia podejmująca różnego rodzaju zadania charytatywne, bez których żadna ewangelizacja nie może być wiarygodna i owocna.”
„Kolejną naszą odpowiedzią będzie diakonia miłosierdzia. Uświadamiamy sobie, że ewangelizacja jako głoszenie Miłosierdzia Bożego nie może być wiarygodna i owocna bez okazywania Miłosierdzia naszym braciom…Chcemy powołać w naszym Ruchu brakującą diakonię miłosierdzia jako pomoc dla dzieł charytatywnych…”
DZIAŁANIE:

Diakonia Miłosierdzia służy dziełom charytatywnym, które prowadzą do realizowania najważniejszego przykazania miłości, szczególnie wobec tych, którzy wymagają naszej troski i opieki.
Nasze działanie jest bardzo konkretną odpowiedzią na to wezwanie. Nasze zaangażowanie rozumiemy wielopłaszczyznowo: w środowiskach naszego życia i pracy
w parafiach
w
naszych wspólnotach – szczególnie chcemy pamiętać o seniorach naszego Ruchu tak, aby będąc w potrzebie zawsze mogli liczyć na naszą pomoc i czuli się otoczeni opieką wspólnoty.