Diecezjalna Diakonia Miłosierdzia

Kuropki

ODPOWIEDZIALNI ZA DDMIŁ
ALICJA I PIOTR KUROPKOWIE

a.p.kuropkowie@gmail.com
602 740 171 (Alicja)
601 740 179 (Piotr)

MIEJSCE SPOTKAŃ
Centrum Ruchu Archidiecezji Wrocławskiej

pl. ks. Stanisława Staszica 4
50-221 Wrocław

TERMINY SPOTKAŃ
10.03.2022 godz. 18:00

09.06.2022 godz. 18:00
Spotkania bieżące ustalane wg potrzeby

O DIAKONII
W 1980 r. Jan Paweł II ogłosił Encyklikę o Bożym Miłosierdziu Dives in misericordia. W odpowiedzi na nią ks. Franciszek Blachnicki formułując wskazania VI Krajowej Kongregacji Ruchu z 1 marca 1981 r., napisał:
„Odkryliśmy tę encyklikę jako przewodnika naszej pracy. Pragnęlibyśmy, aby wszyscy uczestnicy Ruchu i wszystkie istniejące w nim wspólnoty, a także wakacyjne oazy – wzięły do ręki, a potem do serca tę encyklikę, jako dar papieża i światło, które musimy starać się uczynić życiem”.
“W parze z diakonią ewangelizacji i wyzwolenia musi iść diakonia miłosierdzia podejmująca różnego rodzaju zadania charytatywne, bez których żadna ewangelizacja nie może być wiarygodna i owocna.”
„Kolejną naszą odpowiedzią będzie diakonia miłosierdzia. Uświadamiamy sobie, że ewangelizacja jako głoszenie Miłosierdzia Bożego nie może być wiarygodna i owocna bez okazywania Miłosierdzia naszym braciom…Chcemy powołać w naszym Ruchu brakującą diakonię miłosierdzia jako pomoc dla dzieł charytatywnych…”
DZIAŁANIE:

Diakonia Miłosierdzia służy dziełom charytatywnym, które prowadzą do realizowania najważniejszego przykazania miłości, szczególnie wobec tych, którzy wymagają naszej troski i opieki.
Nasze działanie jest bardzo konkretną odpowiedzią na to wezwanie. Nasze zaangażowanie rozumiemy wielopłaszczyznowo: w środowiskach naszego życia i pracy
w parafiach
w
naszych wspólnotach – szczególnie chcemy pamiętać o seniorach naszego Ruchu tak, aby będąc w potrzebie zawsze mogli liczyć na naszą pomoc i czuli się otoczeni opieką wspólnoty.