Spotkanie opłatkowe dla seniorów Ruchu

W dniu 8 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów Ruchu Światło-Życie, zorganizowane przez diecezjalną diakonię miłosierdzia.

Rozpoczęliśmy Eucharystią, której przewodniczył ks. Jerzy Żytowiecki, moderator diecezjalny DK. Modlili się również z nami ks. Radosław Rotman, moderator diecezjalny Ruchu oraz ojciec Zdzisław Rabajczyk, moderator rejonu Wrocław-Północ i opiekun diakonii miłosierdzia. Na spotkanie przybyła para diecezjalna Bożenia i Tomasz Greberowie. Po mszy udaliśmy się do „Ciuchci”, aby rozpocząć dalsze świętowanie. Były życzenia zarówno dla seniorów jak i moderatorów, którzy w tym dniu mieli swoje święto, były kolędy, poczęstunek i dużo radości i śmiechu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również się spotkamy.

Z tego miejsca ogromnie chcemy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i obsługę tego wydarzenia – zarówno osobom z diakonii jak również jej sympatykom. Każda najdrobniejsza pomoc była na wagę złota. Wdzięczność płynąca z ust seniorów jest dla nas największą nagrodą. Warto tu przypomnieć słowa nasz założyciela:

Im czystsza, piękniejsza miłość, tym wspanialszy owoc.

Do zobaczenia za rok!

Małgorzata i Tomasz Cichoccy

Zdjęcia dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.