Spotkanie opłatkowe dla seniorów Ruchu

„Im czystsza, piękniejsza miłość, tym wspanialszy owoc.”