Plakat

Powakacyjna pielgrzymka Ruchu

Rozpoczynamy zawiązaniem wspólnoty o 9:30. Planujemy zakończyć około godziny 14:00.