Dojrzali w miłości – 6. Miłość nie dopuszcza się bezwstydu

Czuwaj przy Moim Sercu i bądź wrażliwa na ludzkie biedy. Także patrz na nich z troską i czułością, aby odczuwali Moją Miłość pochylającą się nad tym światem i nad nimi.

Z wielką troską i bólem patrzę na to, co czyni świat, jak oddala się ode mnie.

Alicja Lenczewska, Słowo Pouczenia, 478

Wiedzieć

Natrafiłam w Biblii na wiele fragmentów związanych z bezwstydem: Księga Przysłów 12, Księga Mądrości 14, Mądrość Syracha, Księga Ezechiela 16 i 23, List do Rzymian 1… Mówią o problemie, który bardzo mocno akcentowany jest we współczesnym świecie, jako prawo wolności. Czy rzeczywiście wolność pozwala na wszystko?

Większość tekstów w/w ksiąg odnosi się do bezwstydu w kontekście ciała człowieka i szacunku wobec niego. Grzechami wymienianymi w tym znaczeniu są: nierząd, cudzołóstwo, homoseksualizm mężczyzn i kobiet, czyny lubieżne, znieprawienie dusz, grzechy przeciw naturze, rozprzężenie w małżeństwach… Syrach prosi Boga:

Niech nie panują nade mną żądze zmysłowe i grzechy cielesne,
nie wydawaj mię bezwstydnej namiętności!

Syr 23, 6

Zaskakujący był dla mnie tekst:

Złem jest, bezwstydem i wielką hańbą,
jeśli żona utrzymuje swego męża

Syr 25, 22

W pierwszym momencie wydawało mi się, że odnosi się do postawy lekceważenia pracy, obciążania nią innej osoby, w tym przypadku żony. W wersecie 21 wskazany jest jednak powód takiej postawy – piękno kobiety, które prowadzi do pożądliwości. Zatem mąż czerpie w tym przypadku korzyści z tego, że inni pożądają jego żony…

Syr 29, 14 wspomina o poręczycielu, który byłby bezwstydny, gdyby odmówił pomocy potrzebującemu.

Żebractwo jest słodkie na ustach człowieka bezwstydnego,
ale we wnętrzu jego płonie [ono jak] ogień.

Syr 40, 30

Osądzić

KKK 2520 Chrzest udziela temu, kto go przyjmuje, łaski oczyszczenia ze wszystkich grzechów. Ochrzczony powinien jednak nadal walczyć z pożądaniem ciała i z nieuporządkowanymi pożądliwościami. Za pomocą łaski Bożej osiąga to oczyszczenie:

  • przez cnotę i dar czystości, ponieważ czystość pozwala miłować sercem prawym i niepodzielnym;
  • przez czystość intencji, która polega na dążeniu do prawdziwego celu człowieka; ochrzczony stara się z prostotą rozpoznawać wolę Bożą i pełnić ją we wszystkim (por. Rz 12, 2; Kol 1, 10.);
  • przez czystość spojrzenia, zewnętrznego i wewnętrznego; przez czuwanie nad uczuciami i wyobraźnią, przez odrzucenie jakiegokolwiek upodobania w myślach nieczystych, które skłaniają do odejścia z drogi Bożych przykazań: „Widok roznamiętnia głupich” (Mdr 15, 5);
  • przez modlitwę.

Działać

W Ewangelii Mt 15, 19-20 Jezus tłumaczy Apostołom: „Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym.”

Na straży Miłości stoi wstydliwość, umiarkowanie, pokora, opanowanie, powściągliwość i czystość. Jednym słowem: świętość życia.

W KKK 2517-2527 znajdziemy wskazówki związane z oczyszczeniem serca i walką o czystość myśli, intencji, spojrzenia i wreszcie działania. Troska o czystość serca charakteryzuje ludzi, którzy dostosowują swój umysł i swoją wolę do Bożych wymagań świętości (KKK 2518). Jezus zapowiada, że błogosławionymi są ci, którzy mają czyste serca – Boga oglądać będą (Mt 5, 8).


Panie, niech Twój Święty Duch oczyszcza moje spojrzenie. Pragnę widzieć Ciebie w każdej spotkanej osobie. Patrzeć na nią z Miłością, jaką Ty patrzysz. Nie chcę oceniać, odzierać słowem lub czynem z czci i godności. Nie pozwól, bym podążała za wyobraźnią, lecz bym raczej kierowała się prawdą godną Dziecka Bożego.

J. L.

Wszystkie wpisy