Bal wszystkich świętych

Zapraszamy wszystkie dzieci z klas 3-5, chętne do spotkań we wspólnocie Dzieci Bożych przy Centrum Ruchu.